X
<>

Utiliteitsbouw

Functionaliteit is maatgevend bij het ontwerpen van bedrijfsgebouwen. Uw bedrijfsgebouw is een productiemiddel dat bij een goed ontwerp bijdraagt aan de efficiency van uw bedrijf.
Niet alleen de logische positie van mens en machine zorgt voor een hogere productiviteit maar ook het goede binnenmilieu bepaalt hoe efficiënt gewerkt kan worden.
Een goed binnenmilieu wordt niet alleen bepaald door de temperatuur of de verse lucht.
Wat minstens zo belangrijk is voor een goede werkomgeving, is een goede akoestiek , genoeg licht op de werkplek, overzichtelijke werkplek, ergonomie en sociale veiligheid.
Deze factoren nemen wij ook mee in ons ontwerp zodat uw werkomgeving optimaal is voor u en uw werknemers.
Een goed ontwerp zorgt voor minder vermoeidheid en hoger welbevinden en daarmee wordt uw bedrijfsvoering en de inzet van uw personeel effectiever.