X
<>

Restauratie

Monumenten zijn bepalend voor onze omgeving en hebben bewezen het behouden waard te zijn.
Het behoud van monumenten is de essentie van restauratie, en voor goed behoud moeten monumenten gebruikt worden.
Dat is wat wij doen bij restauraties: er voor zorgen dat monumenten gebruikt kunnen blijven. Soms zijn voor het behoud van monumenten grote ingrepen noodzakelijk.
Onze eerste opgave is er voor te zorgen dat de monumenten flexibel gebruikt kunnen worden, want de invulling van nu zal in de toekomst [kunnen] veranderen.
Een andere belangrijke opgave is ervoor te zorgen dat beheer en onderhoud betaalbaar blijft. Goede uitvoering en detaillering zorgen voor minder onderhoud. Energiezuinigheid en materialisering zorgen voor lage running-costs.
Een goede restauratie behoudt het goede en versterkt met wijzigingen de kwaliteiten van het monument en zorgt er voor dat het monument gebruikt kan blijven worden.