X
Utiliteitsbouw: Huis Klingelbeek

Huis Klingelbeek

Huis Klingelbeek, voormalig buiten en fraterhuis. Restauratie en uitbreiding voor wonen met zorg.

Opdrachtgever Casa Cura bv
Opdracht 2011 Oplevering nooit

In opdracht van Casa Cura bv en in samenwerking met Hylkema consultants uit Utrecht hebben wij voor de Gouden Leeuw Groep een ontwerp gemaakt voor een geïntegreerd zorgcomplex met als programma: wonen met zorg, hotelzorg en PG-zorg.
Op een uitstulping van de stuwwal in de Rijn is al sinds de 14e eeuw bebouwing, eerst een verdedigingswerk en later een voornaam huis met illustere bewoners. Aan het begin van deze eeuw is het fraterhuis in onbruik geraakt en hebben we op deze unieke locatie gebruik gemaakt van de morfologie en een gecombineerd programma gerealiseerd waarbij de vier gebouwdelen in de stuwwal met elkaar verbonden zijn.
Door de creditcrisis heeft de financierder bij het begin van de bouw zich teruggetrokken en is de uitvoering gestopt.

Delen: