X
Actueel: Zorgvuldig, overtuigend en passend

‘Het totaalbeeld is zorgvuldig, overtuigend en passend’ – Welstandscommissie Utrecht.

Met deze lovende woorden ontvingen wij akkoord voor het ontwerp van de binnenstedelijke uitbreiding van het woon-winkelgebouw in de Schildersbuurt in Utrecht.

Het in 1924 door de Gebroeders Koster ontworpen markante pand markeert een bijzondere stedenbouwkundige plek aan de Adriaen van Ostadelaan. Hier, bij de samenkomst met de Jan van Scorelstraat, de Vossegatselaan en de Bosboomstraat maakt de Van Ostadelaan een knik en ontstaat er een plein.

Nadat de gemeente de openbare inrichting van het plein versterkt heeft, wordt met ons ontwerp een mooie, bij de maat passende, wand gecreëerd.

Het oorspronkelijke in de Amsterdamse School ontworpen gebouw wordt met aandacht en in de geest van het oorspronkelijk ontwerp voorzien van een dakopbouw.

Ook de “verdwenen” torentjes worden in ere hersteld. Om de sfeer van de Amsterdamse school terug te brengen hebben we ons met de kleurstelling laten inspireren door de jaren 30.

Deze ingrepen bieden gelijk de kans om het pand te verduurzamen.

De plannen zijn door reacties vanuit de buurtparticipatie en de afdeling Stedenbouw verfijnd en hebben tot dit mooie resultaat geleid.

Meer weten?

Delen: